Cultuurverandering

De Management Development tools van Bureau Land & Partners zijn gericht op het ontwikkelen van een stevig fundament aan de top van de organisatie met managers die de cultuur op motiverende wijze uitdragen naar hun afdeling, team en/of medewerkers.

Ruim 22 jaar hebben wij ervaring in Organisatieontwikkeling  en Cultuurveranderingstrajecten binnen organisaties, variërend van een dag teamtraining en een cultuuronderzoek tot een ontwikkelingstraject waarbij de gehele organisatie wordt betrokken.

Inzicht in Team- en Organisatiedynamieken

Momenteel begeleiden we veel organisaties, waarin het middenkader grotendeels verdwijnt of waarin veel mensen zijn ontslagen en de organisatie in afgeslankte vorm verder gaat.
Bureau Land & Partners heeft een scherp oog voor team- en organisatiedynamieken en maakt vanuit deze dynamiek de vertaalslag naar een heldere en toepasbare training op maat. Tijdens deze training kunnen praktische afspraken met elkaar worden gemaakt op het gebied van samenwerken – kennisdeling – stijl van leidinggeven – visie of waarden. We kijken hierbij altijd naar wat nu het meest urgent is binnen de organisatie om de gewenste veranderingen tot stand te brengen. En wat past bij de (nieuwe) doelen van de organisatie.

Cultuuronderzoek

Naast het begeleiden van organisatie- en cultuurveranderingstrajecten, verzorgen we ook regelmatig cultuuronderzoeken binnen organisaties. Als bijvoorbeeld een afdeling of organisatie niet naar behoren functioneert en onduidelijk is wat hiervan de oorzaak is. Of om te onderzoeken welke (negatieve) factoren de huidige cultuur binnen een team of afdeling bepalen. En wat nodig is, om dit om te buigen. Het onderzoek wordt uiteraard samengevat in een rapport, wat wordt gepresenteerd samen met de aanbevelingen om de cultuur te verbeteren.

Weten wat we voor uw organisatie kunnen betekenen? Neem dan contact met ons op, middels de button links onder aan deze pagina.