Afscheid nemen moet

Afscheid is een woord dat pijn doet. Het is een scheiding van iets. Wellicht heeft u afscheid moeten nemen afgelopen jaar. Van een baan, van een partner, van iemand in uw familie die u zeer dierbaar was. Een afscheid is pijn, een ongedefinieerde pijn. Zelfs als u zelf voor het afscheid kiest.

Als we niet goed afscheid nemen, kunnen we niet openstaan voor de tijd die er aan komt. Dan blijven we in de oude jaren hangen, dan blijven we in afscheid hangen, er tussenin. Dan komt de rouw niet op gang, en die verstikt ons heel langzaam. Dan verliezen we ook ons eigen leven.

Verdergaan kan pas als we goed afscheid nemen. Vooral afscheid nemen van de beelden in ons hoofd die nooit verwerkelijkt zullen worden. Beelden die we zelf al hadden gemaakt en die ons zo werkelijk toe leken. Soms blijven de beelden, we raken verzeild in een onwerkelijke werkelijkheid.

Leeft u het leven zoals het had moeten zijn? Of zoals het nu is?