Het oude en het nieuwe jaar

Het oude en het nieuwe jaar Ze hebben een aparte verhouding met elkaar. Twee jaren, ze ontmoeten elkaar nooit. Het ene moet voorbij zijn voordat het andere kan komen. Estafettelopers met een stokje, met dit verschil dat de ene estafetteloper nooit meer komt opdagen. Jaren gaan voorbij, kunnen in gedachten worden opgeroepen door middel van beelden, gevoelens, geluiden, maar het is definitief voorbij. Alleen in onszelf blijft een jaar soms nog hangen of we herhalen de film die is geweest. Of we nu tegenstribbelend of uitreikend het nieuwe jaar ontvangen, het jaar is begonnen. Dus beter uitreiken? Met heel ons verlangen en ons hart? We kunnen beter uitreiken, hoewel niet iedereen dat kan of heeft geleerd. Zo heet ook een Master Class die wij geven: De Onderbroken Uitreiking. Als er nooit is uitgereikt naar je, is het lastig om liefde te durven en te willen ontvangen. De uitreiking begint bij onze moeder, dat is de eerste die volledig naar ons moet uitreiken. Soms kan een moeder het niet, omdat ze zelf bang is of het niet gevoeld heeft in het verleden. Uitreiken doe je door je armen te spreiden als je de ander ziet en de ander te omvatten. Waardoor ook jij omvat kunt worden door de ander, als die in staat is om dat te doen. Uitreiken kun je toch leren, door het te doen, door soms de pijn te voelen dat het veel te laat gebeurt in je leven. Soms is pijn heel helend en geneest de diepe wond in de Ziel.