Iets van jezelf is belangrijk

Vraag van lezer: Wat als het anders was gelopen?

De man komt weer bij mij terug. De man die genoemd is naar zijn overleden broertje. De man tegen wie zijn moeder heeft gezegd dat als zijn gestorven broertje had geleefd, hij er waarschijnlijk nooit was gekomen.

Het gaat wat beter met de man. Hij is vanbinnen wat rustiger geworden. Hij heeft veel nagedacht over de verschillende scenario’s. Als zijn broertje was blijven leven, dat zijn broertje gestorven is, wat als hijzelf er niet zou zijn…

We kunnen eindeloos variëren in ons denken. In de lijfelijke wereld bestaat er maar één scenario en dat is het scenario waarin we leven. We kunnen onszelf heel ongelukkig denken. Dat lukt aardig snel bij sommige mensen.

De man zegt: Ik leef mijn leven en dat betekent dat ik er ben. Ik zeg: Vraag maar aan je moeder welke naam ze je ook had kunnen geven, als je wel na je broertje was gekomen. Dat is een moeilijke vraag, want dat scenario bestaat ook niet. Hij knikt.

Als hij terugkomt, de keer erop, blijkt dat zijn moeder wel degelijk een naam had voor hem en niet de naam van zijn gestorven broertje. De man zegt dat hij nu twee namen heeft. Hij houdt nu al van de nieuwe naam. Die plakt hij voor zijn huidige naam.

Opeens bestaat de man meer, nu hij een eigen naam heeft gekregen.