Is het u al gelukt in uw leven?

Vraag van een lezer: wat is Geluk eigenlijk?

Hoe kom ik dichterbij Geluk in mijn leven?

We leren al heel vroeg, dat Geluk het allerhoogste is wat je kunt bereiken in het leven.

Het lijkt alsof er ergens een pot Geluk staat en dat je goed je best moet doen om daar iets uit te mogen halen.

Geluk is niet iets wat bestaat, wat tastbaar aanwezig is, je kunt het niet aanraken. Dat is het grote misverstand over Geluk.

Geluk is een werkwoord, gelukken, dat betekent eigenlijk of het gelukt is in je leven. Wat moet er dan gelukt zijn? Iets wat jij wil bereiken, iets wat jij wilt worden, iets wat jij wilt doen.

Voor gelukken moet je dus iets willen. Dat is al niet zo gemakkelijk voor sommige mensen.

Dan komt de vraag: wat wil ik eigenlijk?  Als je vasthoudt aan vage zaken die je wilt bereiken dan is het ook heel lastig om te bepalen of het gelukt is.

Het Geluk komt dan niet zomaar. Het lijkt alsof je in de verte tast naar Geluk en mensen klagen dan ook dat ze niet gelukkig zijn.

Voor Geluk moet je ook wat doen, namelijk zorgen dat het gelukt is in je leven. Dat je gelukt bent om datgene te verwezenlijken wat jij wilt verwezenlijken.

Als je de lat te hoog legt, is het ook lastig om iets te verwezenlijken. Dan houd je dus eigenlijk je eigen Geluk op een afstand!