Nieuw licht

De jongen komt terug, samen met zijn ouders. Hij zit in een omgeving met drugs, wapens en pesterij. Dat is zijn leven geweest de laatste anderhalf jaar op school. Ze hebben goed geluisterd in de sessie die we met z’n vieren hebben gehad. Er moest iets veranderen. Ze hebben een rondgang gemaakt langs andere scholen. De jongen vertelt het op school aan twee anderen. Het gesprek komt op gang tussen een paar andere leerlingen en hem en dat heeft iets in werking gezet. Een betrokken leraar hoorde het en deed mee in het gesprek. Opeens ontstond er een groep van leerlingen die het niet meer pikte en zij zijn gaan opstaan tegen de drugs, de wapens en de pesterij. Het is zo wonderlijk, zegt de jongen, ik ben niet de enige. Maar we hebben het er niet over, omdat we toch bang zijn. Er is een Greta Thunberg-effect ontstaan, de groep die het niet meer pikt is groter geworden en er is meer gezelligheid. De jongen staat in het nieuwe licht dat gekomen is door het open te gooien. Thuis was het open, maar op school zat het potdicht. Nu is het open en ga je naar een andere school? vraag ik hem. Nee geen sprake van, zegt hij. We gaan hiermee door… ik kan ze nu niet in de steek laten en ik voel me een stuk beter! Door ouders naar mij toe gesleurd, is er een volledige verandering!

De jongen had geen probleem… De omgeving wel.