solidariteit en samenhorigheid op het bedrijventerrein in Beringen