Ook ouders zijn menselijk

Vraag van cliënt: Hoe moet ik dit zien?

 

De jongeman komt weer. Hij heeft ontdekt dat zijn moeder naast het huwelijk met zijn vader, altijd een andere man heeft gehad. Zijn moeder is al overleden. Hij weet niet wat hij moet met deze nieuwe informatie.

Vertel eens over je moeder? vraag ik. Welke moeder, die ik kende of die ik nu zie? antwoordt hij. De moeder die jij hebt gehad, zeg ik.

Hij vertelt over zijn jeugd, de warme moeder, met veel aandacht en knuffels voor hem en zijn zusje. De moeder die parttime werkte, vrijwilligerswerk deed in het verzorgingshuis. Ze bezocht eenzame ouderen, wandelde met hen, las ze voor. Er komt trots en liefde in zijn stem.

Wat een mooi verhaal, zeg ik, een ‘warme moeder’. Hij barst in snikken uit. Het is niet waar, zegt hij, ze is niet degene die ik vertel dat ze was. Dat was ze ook, zeg ik, dat is jouw moeder. Ze heeft jou niet bedrogen als echtgenote, dat is tussen jouw vader en haar.

Hij kijkt mij aan. Hoe was hun huwelijk? vraag ik. Niet goed, mijn vader is autistisch, ook zo gediagnosticeerd. Mijn vader kan geen gevoelens voelen en delen. Hij zucht. Er daalt een inzicht in hem. Mijn moeder deed zo haar best om de warmte in huis te brengen. Maar waar haalde zij dat vandaan?

Inderdaad, zeg ik. Je kunt niet alleen geven, je moet ook kunnen nemen in het leven en zelf gevoed worden. Hij knikt, ook ouders zijn mensen met verlangens. Hij heeft zijn moeder weer gevonden.