Psychologisch kapitaal waardevast!

Vraag cliënt: Waar moet ik in de toekomst in investeren?

Psychologische wendbaarheid is onontbeerlijk in deze tijd.

In de huidige tijd is het belangrijk om te weten en te kiezen waar je in moet investeren. Cliënten komen met vele vragen over werk. Ze weten niet wat ze nu nog meer moeten doen om een baan te krijgen en ook vast te houden in de toekomst.

Ik adviseer ze altijd om te investeren in zichzelf.

Psychologisch kapitaal is het kapitaal dat je je hele leven bij je draagt. Elke ervaring draagt bij aan je psychologisch kapitaal, als je daar ook op gefocust bent en als je je ervaringen ook vanuit dat perspectief bekijkt.

Psychologische wendbaarheid wil zeggen dat je je bewust bent van je eigen innerlijke wereld, hoe de structuren daarin zijn vastgelegd en of je die structuren ook daadwerkelijk op die manier nodig hebt in de toekomst.

Elke nieuwe situatie in nieuwe banen vragen weer andere breinsturing.

Die breinsturing van jezelf vraagt psychologische inzichten. Handvatten waardoor het gemakkelijker wordt om heden ten dage jezelf neer te zetten in de wereld van de veranderende situaties.

Het leren van specifieke vaardigheden voor een specifieke baan is niet de handigste manier om jezelf op de arbeidsmarkt te presenteren. Het gaat om jouw attitude, je flexibiliteit, maar zeker ook je mentale lenigheid in het omgaan met situaties die zich in rap tempo aandienen.

Investeren in zelf betekent investeren in psychologisch kapitaal.

Hoofd, hart en handen verbonden.