Quote over Filosofie

Wees filosoof, maar, te midden van al je filosofie, blijf mens.

 

Be a philosopher, but, amidst all your philosophy, be still a man.