Management en Organisatie

  • Bent u op zoek naar een specialist in business-trajecten en professionalisering van organisaties?
  • Wilt u graag samenwerken met een opleidingsinstituut waar passie, betrokkenheid en provocatie centraal staan met het oog op overstijging van uw (korte-termijn)doelen?

Dan is Internationaal Instituut voor Toepasbare Psychologie-Bureau Land dé partner voor het bereiken van uw doelen.

Wij hebben ruim 25 jaar professionele kennis en ervaring in alle vormen van organisatieontwikkeling in zeer uiteenlopende organisaties, zowel profit als non-profit. In al onze in company-trainingen, ontwikkelingstrajecten, cultuurveranderingstrajecten brengen wij organisatie- en arbeidspsychologie praktisch en toepasbaar en staan resultaatgerichtheid, ontwikkeling, diepgang en reflectie in het teken van professionaliteit.

Voor elke organisatieontwikkelingsvraag, een antwoord en een traject op maat

Of het nu gaat om gedragsverandering, cultuurverandering, teambuilding of teamontwikkeling: op elke vraag hebben wij een antwoord. Ook ontwikkelen we veel Professionele Leiderschapsontwikkelingstrajecten voor organisaties op maat. Het aanspreken op eigen verantwoordelijkheid, professionaliteit en het overstijgend leren kijken naar eigen functioneren binnen de context en in interactie met anderen, staan hierin centraal, met een combinatie van theorie en praktijk. Tevens begeleiden we veel teams naar zelfsturing en teaming. De organisatieontwikkelingstrajecten zijn gebaseerd op Business Human Neuro Management®  en SCDM® Systemische Dynamieken en een integratie en concepten en theorieën van een of meerdere van de volgende disciplines: Arbeids- en organisatiepsychologie, Klinische psychologie, Sociologie, Linguïstiek, Neuro-linguïstiek, Cybernetica, Neuro Linguïstisch Programmeren, Filosofie, Cognitie-filosofie, Sociale Psychologie, Managementtheorieën, Systeemtheorie, Leiderschapstheorieën, Hersenonderzoektheorieën, Organisatiekunde, Systeemtheoretische uitgangspunten en Organisatieveranderingstheorieën.

Wat is BHNM®?
Managen wat écht te managen is.

Business Human Neuro Management® is de sleutel om breinprocessen in te zetten in het management. Mensen zijn hun brein. Medewerkers zijn hun brein. De aandacht voor hersen- en neuroprocessen neemt toe. In onze organisatieontwikkelingstrajecten staan deze hersenprocessen centraal. U leert de hersenprocessen doorzien die het resultaat zijn van het gedrag en de resultaten van uw werknemers. U krijgt inzicht in menselijke strategieën en cognitieve processen die zich afspelen in ieder menselijk brein en leert hoe u deze effectief kunt beïnvloeden.

De theorie haakt aan bij het veld waar u als professional dagelijks mee te maken heeft:

  • Het veld van het individu
  • Het veld van het team
  • Het veld van de organisatie

Inspirerend gedachtegoed

De managementtrainingen van Bureau Land zijn gestoeld op het gedachtegoed van Business Human Neuro Management®, SCDM® Systemische Dynamieken, en de integratie van vele managementtheorieën en filosofie met onderwerpen als presenteren, persoonlijk leiderschap en persoonlijke effectiviteit. Deze integrale aanpak maakt dat de trainingen en opleiding u raken en u ontwikkelen op meerdere niveaus. Op het niveau van uw persoonlijkheid, uw ziel, uw body en uw spirit. Verwacht geen taaie theorie, maar gedachtegoed dat u inspireert verder te kijken en nieuwe mogelijkheden in uzelf te ontdekken. En gedachtegoed dat u verrijkt als mens. Onze visie is dat ontwikkeling het beste beklijft als u er met uw wezen achter kan staan en de essentie van het nieuwe gedachtegoed doorziet. Laat u verrassen door deze integrale aanpak. Reeds vele professionals gingen u voor.

 Wat is SCDM®?
Systemische Dynamieken

Enkele managementtrainingen van Bureau Land zijn ook gestoeld op SCDM® Systemische Dynamieken.
In Systemic Coloured Dynamics Method® staan de Systemische dynamieken centraal die een rol spelen in alle relaties en samenwerkingsverbanden (o.a. organisaties en teams). Door bewustwording en herkenning van deze onbewuste dynamieken en door deze te kunnen benoemen, ontstaat er ruimte voor wie je werkelijk wilt zijn en ontstaat er open communicatie die de basis vormt voor vertrouwen en veilige samenwerkingssituaties tussen mensen.

Business NLP Training

Na deze training heeft u beschikking over vele communicatie-NLP-tools die u kunt inzetten in verschillende situaties waaronder (team)vergaderingen, functioneringsgesprekken en werkoverleg. U kunt beter omgaan met conflicten en vergroot uw vertrouwen. Lees meer over de Business NLP Training.

Persoonlijk Leiderschap Training

In de 2-daagse Training Persoonlijk Leiderschap leert u uzelf te leiden, in plaats van geleid te worden. Bent u in staat om uw eigen kwaliteiten zo in te zetten dat u ze optimaal kunt gebruiken in elke context? Van welk kaliber bent u ? U ontdekt het in deze training, waarin het ontwikkelen van persoonlijke kracht en leiderschap centraal staat. Lees meer over de Persoonlijk Leiderschap Training.