Visie en waarden

In de visie van Internationaal Instituut Toepasbare Psychologie, Bureau Land,  staan de onderstaande waarden centraal:

  • Reflectie
  • Diepgang
  • Ontwikkeling

Een betere wereld creëren 

Onze centrale missie: Mensen voorzien van psychologisch instrumentarium en psychologisch kapitaal zodat ze het leven kunnen leiden wat ze willen leiden. Mensen zich bewust te laten worden van de drijfveren, patronen en resultaten in hun leven. Met de verworven kennis, vaardigheden en inzichten kunnen ze vervolgens kiezen voor doelgerichte verandering. Hiertoe bieden wij, in een stimulerende en veilige omgeving, de best mogelijke gereedschappen.

Onze onderliggende missie is een betere wereld te creëren, door mensen psychologisch gereedschap te geven om gelukkiger en ook professioneler te worden, waardoor zij ook de wereld weer kunnen verbeteren.

Wij willen ons gedachtegoed zoveel mogelijk in de wereld zetten en werken zowel nationaal als internationaal.

Theorie is mooi. Dat het werkt is beter. 

Belangrijke waarden in ons werk zijn respect, resultaatgerichtheid, intensiteit en flexibiliteit.
Onze Trainers en Coaches werken vanuit creativiteit en zullen alle oplossingen inzetten om de leerdoelen te bereiken.

In onze trainingen ligt de nadruk op sociologie, organisatieleer, bedrijfskunde, linguïstiek, logistiek, marketing, kwaliteitszorg, Systeemdynamiek en NLP: allemaal onderwerpen die voortkomen uit de psychologie. Hierin geldt dat het geslaagd is als het werkt. Theorie is mooi, dat het werkt is beter!