Internationaal Instituut Toepasbare Psychologie, Bureau Land

Een opleidingsinstituut waar psychologie praktisch en toepasbaar wordt ingezet.

Over Bureau Land