Basis Opleiding Systemisch Werk SCDM®

De Basis Opleiding Systemisch Werk van Bureau Land is een opleiding voor iedereen, ook voor Coaches en Beroepsgroepen, Begeleiders en Professionals om de basis en het gedachtegoed te leren van Systemisch Werk. U leert over Familie- en Organisatiesystemen en wat de (onbewuste) invloed hiervan kan zijn op een individu. En u leert Systemisch Werk toepassingen voor 1 op 1 coaching en begeleiding.

Systemisch Werk leren toepassen in Coaching en uw professie

Als Coach, Begeleider, Adviseur of Professional kunt u na afloop van deze opleiding de kennis en inzichten van Systemisch Werk inzetten in uw coachingssessies en professie. U leert verstrikkingen kennen die voor kunnen komen in systemen en daaruit voortkomend grote automatismen, waardoor mensen toch niet helemaal het leven leiden wat ze willen. Of waardoor organisaties, afdelingen, teams niet de resultaten behalen, die zij willen behalen. De inzichten worden vaak verkregen middels verschillende werkvormen van Systemisch Werk, waaronder Familie- en Organisatieopstellingen.

Systemisch Werk is meer dan Familie – en Organisatieopstellingen

In de opleiding ontwikkelt u een systemische denk, ziens- en werkwijze in Coaching en Begeleiding. U leert:

  • de grondhouding van Systemisch Werk;
  • de systemische principes kennen en hoe deze toe te passen in Coachings- en begeleidingssituaties en in uw rol als Coach / Manager ;
  • kijken met een systemische blik naar de vraagstukken van uw cliënt / organisatie;
  • begrijpen hoe het familiesysteem / organisatiesysteem van uzelf in elkaar zit en welke patronen & copingstijlen daaruit voort kunnen komen;
  • de kern van het ‘probleem’ te vinden, de oplossingsrichting te benoemen en vast te houden in een coachingstraject / begeleidingssituatie / veranderingstraject.

Uw eigen vragen uitwerken in een familie- of organisatieopstellingen

Tijdens de opleiding werkt u veel met het Systemisch Interview en kunt u uw eigen vragen inbrengen. Deze worden uitgewerkt aan de hand van diverse werkvormen van Systemisch Werk (oa familie- en organisatie opstellingen), waardoor u zelf veel ervaring opdoet met deze manier van werken. Toepassingen in diverse werkvelden worden op deze manier duidelijk en inzetbaar voor u. In de laatste module wordt er ruim aandacht geschonken aan individuele vragen en deze worden systemisch uitgewerkt. Supervisie opstellingen worden er gedaan en toelichting en uitdieping voor verdere toepassingen.

Opbouw Basis Opleiding Systemisch Werk

De gehele Basis Opleiding bestaat uit 6 Master Classes van 2 dagen.

Master Class I      Systemische Principes
Master Class II     Systemische Copingstijlen
Master Class III    Systemische Verstrikkingen en Blokkades
Master Class IV    Systemische dynamieken in Werk en Privé
Master Class V     Ziel en Trauma
Master Class VI    Systemische Coaching en Soorten opstellingen

U kunt alle Master Classes ook modulair volgen.