Business NLP Training

In de Business NLP training leert u NLP efficiënt toepassen in Business en werkcontext.

  • Wilt u effectiever worden in uw communicatie?
  • Wilt u Professioneler worden in uw communicatie?
  • Wilt u beter kunnen sturen in weerstand?
  • Heeft u behoefte aan heldere inzichten voor sturing en reflectie?
  • Wilt u zichzelf laten zien binnen uw bedrijf of afdeling?
  • Wilt u uw vertrouwen vergroten?

U leert het in de Business NLP Training!

Bewuster, Professioneel en Effectief Communiceren

Na deze training heeft u beschikking over vele communicatie-NLP-tools die u kunt inzetten in verschillende situaties waaronder (team)vergaderingen, functioneringsgesprekken en werkoverleg. U kunt beter omgaan met conflicten en vergroot uw vertrouwen. In elke module staat steeds een Business NLP-onderwerp centraal.

NLP en het onbewuste

Hoeveel van ons gedrag is (on)bewust? En hoe krijgt u hier sturing op? Hoe werkt het onbewuste? In deze module krijgt u inzicht in wat NLP is en hoe het werkt in communicatie.  U leert hoe mensen denken en hoe onze hersenen werken qua informatieverwerking. Waardoor u uw eigen communicatie beter kunt sturen en beter aan kunt sluiten bij anderen. U wordt effectiever in uw communicatie.

NLP & Verandering

NLP & Verandering. Hoe werken veranderingen bij mensen? Bewust veranderingen aanbrengen is nog niet zo gemakkelijk. Wat houdt mensen tegen? In deze module leert u hoe we met taal onszelf soms vastzetten en hoe onze onbewuste processen werken ten aanzien van verandering.

NLP & Taal & Metaprogramma’s

Wat maakt dat u doet zoals u doet? Sturing krijgen op uw stemming en taal.
Hoe stuurt u uw eigen stemming en hoe stuurt u nog meer op datgene wat u wilt dat er gebeurt? In deze module leert u uw eigen stemming sturen en een aantal onbewuste programma’s herkennen, in taal en in het doen en laten van uzelf en van anderen, de Metaprogramma’s. Klik hier voor meer informatie over Metaprogramma’s.