Carrière Coaching

  • Bent u op zoek naar carrière begeleiding / een carrière Coach ?
  • Wilt u carrière advies van een ervaren Loopbaanadviseur?
  • Wilt u inspiratie voor een nieuwe carrière / carrière planning?
  • Of wilt u juist kijken hoe u uw huidige carrière kunt vervolgen of verdiepen?

Bij ons bent u aan het juiste adres! Wij hebben veel ervaring in het begeleiden en coachen van mensen in hun loopbaan / carrière.

Een helder advies voor Loopbaanontwikkeling

Wij bieden alle vormen van loopbaanontwikkeling – loopbaanoriëntatie, loopbaanadvies – loopbaantesten tot reïntegratie – herorïentatie op de arbeidsmarkt  en outplacement. Deze zogenaamde Carrière Coaching Trajecten ontwerpen we altijd in samenwerking met u en eventueel uw werkgever.

Carrière Coaching op maat

De start van een loopbaantraject betreft altijd een intakegesprek om uw specifieke wensen voor de loopbaanbegeleiding in kaart te brengen. Een voorbeeld van een traject staat hieronder beschreven. U ziet dat een traject uit meerdere fasen kan bestaan, al dan niet afgestemd op uw specifieke wensen. De loopbaancoaches van Bureau Land maken gebruik van zeer uiteenlopende loopbaancoach technieken, waaronder: NLP, Systemisch Werk (loopbaanopstellingen), diverse modellen voor persoonlijkheidsanalyse en de Narratieve Methode: werken met het levensverhaal van de cliënt.

Een voorbeeld van een carrière coachingstraject

Doel van dit individuele traject: Aan het eind van dit traject heeft de cliënt zicht op de volgende stap in haar/zijn carrière en is daar op een pragmatische wijze mee bezig. In de eerste fase wordt er nadrukkelijk aandacht geschonken aan de overtuigingen en ideeën rondom het eigen persoonlijk functioneren in de huidige context. Vanuit het Psychologisch Ontwikkelings Plan wordt verder gewerkt naar het vinden van een werkplek.

Het programma in onderdelen:

  • Een metaprofiel analyse. Onderzoek naar de onbewuste programma’s van de cliënt.
  • Oriëntatie op de arbeidsmarkt (dit kan ook in een groep plaatsvinden).
  • Een stageperiode op een nieuwe plek (met intensieve begeleiding).
  • Nieuwe netwerken opzetten en werkzaamheden genereren.
  • Het daadwerkelijk vinden van en zich verbinden met een nieuwe werkplek.