Master Class: Coachen & Metaforen

De Master Classes Coachen van Bureau Land zijn 3-daagse Coach Trainingen, waarin telkens een specifiek onderwerp van coachen wordt behandeld. In deze Master Class is dat: Coachen met Metaforen. De Master Classes Coachen en Metaforen maakt onderdeel uit van de Leergang Total Coaching ® II / NLP Master Practitioner Opleiding, maar kan ook als op zichzelf staande module worden gevolgd voor verdere verdieping en specialisatie op het gebied van Coachen. NLP Practitioner kennis is gewenst voor deze Master Class.

Wat gaat u leren in de Master Class Coachen en Metaforen?

Een metafoor is een vorm van beeldspraak met als doel om een brug te slaan tussen het bewuste en onbewuste. In de Master Class leert u metaforen te gebruiken en te ontwerpen in verschillende situaties. Een speciale techniek is het gebruiken van meervoudige ingebedde metaforen, waar u de Milton Taalpatronen bij inzet. Door middel van trance leert u met het onbewuste van uw cliënt communiceren, zodat de toegepaste NLP technieken direct door het onbewuste kunnen worden opgenomen.

Snelle resultaten boeken met Metaforen

Doordat u met het onbewuste werkt van uw cliënt, kunt u snel veranderingen zien, die uw cliënt bewust al heel lang wilde. U leert veel over het fenomeen hypnose. Hoe werkt het? Wat is het precies? Wat kunt u ermee als Coach? NB: Op basis van de samenstelling en voorkennis van de groep besluit de trainer of Hypnose of Archetypen wordt aangeboden.

Een gewenste toekomst creëen!

In deze Master Class werkt u ook met de tijdlijntechniek. Dit gaat over de vraag hoe mensen onbewust hun ervaringen opslaan in hun geheugen. Tijdlijntechniek leert u gevoelens los te koppelen van de ervaringen, zodat u beter gebruik maakt van uw innerlijke hulpbronnen. De techniek is erg krachtig voor het stellen van bereikbare doelen en om een gewenste toekomst te creëren. Ook hierin werkt u veel met metaforen.

Certificaat

Deze Master Class kunt u volgen als module van de NLP Master Practitioner opleiding en de Leergang Total Coaching® II. Het is mogelijk een deelcertificaat voor deze module te verkrijgen waardoor u op een later tijdstip in aanmerking kunt komen voor de Certificaten van NLP Master Practitioner (ABNLP-erkend) of Total Coaching® II.