Conflicthantering

Met de competentietrainingen van Bureau Land & Partners maken uw medewerkers een sprong in hun Professionele Ontwikkeling. Wat het onderwerp van de training ook is, na afloop van de training kunnen zij de kennis en kunde toepassen in de praktijk. In de trainingen wordt onder andere gebruikgemaakt van het gedachtegoed van NLP,  Systemisch Werk, Arbeids- en Organisatiepsychologie, Sociologie, Linguïstiek, Filosofie en Managementtheorieën. Onze trainers hebben ruime ervaring in het trainen van professionals in zeer uiteenlopende organisaties en bedrijven en hebben naast kennis van de competenties/vermogens veel inzicht in organisatiedynamieken, groepsdynamica en psychologie. Onze trainingen kenmerken zich door een heldere en praktische aanpak gericht op de toepassing in de praktijk.

Conflicthantering

De letterlijke betekenis van Conflict is botsing. In elke organisatie komen conflicten voor. De kunst is om er effectief mee om te leren gaan, zodat ze niet per se ontaarden in ruzie en afscheid. In deze training krijgen uw medewerkers zicht op hun eigen gedrag en hoe ze van nature gewend zijn met conflicten om te gaan. Daarnaast krijgen ze inzicht in welke onbewuste processen hieraan ten grondslag liggen en trainen en oefenen ze vaardigheden om in de praktijk effectiever met conflicten om te gaan (bijvoorbeeld door compromissen te sluiten en te onderhandelen). Afhankelijk van de specifieke situatie waar de training voor wordt ingezet, wordt een programma op maat voor de training ontwikkeld. Deze training is altijd gericht op toepasbaarheid in uw organisatie en is passend bij de waarden, normen, visie en uitgangspunten.

Meer weten? Neem dan gerust contact met ons op.