Conflictmaking

  • Wilt u uw medewerkers leren hoe ze om kunnen gaan met meningsverschillen en  conflicten binnen hun team/afdeling?
  • Wilt u leren hoe u op effectieve wijze met conflicten binnen uw organisatie om kunt gaan?
  • Wilt u uw medewerkers leren hun mening te uiten en conflicten aan te gaan?
  • Of bent u op zoek naar een mediator voor een conflict dat momenteel heerst binnen uw bedrijf?

Dan is Conflictcoaching/Conflictmaking een methode die goed voor uw organisatie kan werken.

Verschillen van mening worden vaak vermeden uit angst voor erger en escaleren vervolgens tot intense conflicten. Met alle gevolgen van dien. Werknemers gaan slechter functioneren, er vindt geen effectieve communicatie meer plaats, of de conflicten monden uit in agressie, waardoor medewerkers zich ziek melden of een afdeling ontwricht raakt.

Als uw medewerkers leren op effectieve wijze conflicten aan te gaan kan dit een enorme boost geven aan de ontwikkeling uw organisatie. Medewerkers zijn open en eerlijk tegen elkaar en durven te staan voor hun eigen mening. Er vindt geen onderstroom of groepsvorming plaats en er is respect, wat de effectiviteit ten goede komt.

De conflictcoaching kan op verschillende manieren plaatsvinden:

  • Een coach van Bureau Land & Partners kan optreden als mediator voor een conflict dat momenteel heerst.
  • De conflictcoaching kan plaatsvinden in de vorm van teamcoaching. Tijdens de teamcoaching signaleren wij wat er tussen mensen gebeurt. We maken zo onderliggende patronen helder en bespreekbaar. Vervolgens maken mensen afspraken om op effectieve wijze met elkaar om te gaan. In onze aanpak is er zowel ruimte voor de gevoelens over het conflict als de reden waarom mensen het conflict niet durven uiten.

In de conflictcoaching wordt gebruikgemaakt van de theorie en uitgangspunten van NLP, Systeemdenken, Groepsdynamica, Geweldloze Communicatie en Organisatiedynamieken.

Wilt u meer informatie over deze vorm van coaching? Neem dan gerust contact met ons op.