Introductietraining Provocatief Coachen

Provocatief Coachen is een nieuwe en alternatieve methode van coachen en begeleiden. In de methode staan andere vooronderstellingen centraal dan bij het reguliere coachen. In deze training leer je de basisprincipes van Provocatief Coachen.

Provocatief Coachen: “Mensen zijn veerkrachtiger dan ze lijken”

Een van de uitgangspunten van Provocatief Coachen is dat mensen veerkrachtiger zijn dan dat ze lijken. Dit staat pal tegenover de meer traditionele gedachte: mensen zijn zwak, daarom komen ze bij je als Coach en moet je voorzichtig met ze omgaan.

In Provocatieve Coaching mag je de spot drijven met de cliënt als zoektocht naar diens innerlijke weerbaarheid. De grondlegger van deze methode, Frank Farrelly, behaalt er snelle transformaties en blijvende gedragsveranderingen mee. Het is een methode waarbij ook de coach energie krijgt, waarbij veel gelachen wordt en al na één bijeenkomst veranderingen te merken zijn.
In de training provocatief coachen, leer je de uitgangspunten van deze stijl van coachen en ervaar je zelf ook aan den lijve hoe het is als deze worden toegepast. De training is voor iedereen geschikt, die geïnteresseerd is in Coachen en persoonlijke en professionele Ontwikkeling. En specifiek voor mensen die willen leren zichzelf of anderen weer in hun kracht te zetten of die graag humor willen leren toepassen in hun professie of omgang met anderen in het dagelijks leven.

Data en duur

De training Provocatief Coachen duurt 3 maandag avonden.

De training duurt van 19:00 uur tot 21:30 uur.

Locatie

De training vindt plaats in Groningen in Het Pand van Land,
Nieuwe Boteringestraat 96.