Leergang Business Human Neuro Management BHNM® II

Voor Middle Management
Eigen professionaliteit begrepen en verder uitgebouwd. Sturing op zelfsturing. 

Eigen professionaliteit uitbouwen

U heeft al enige jaren ervaring met leidinggeven. U zit in een middle management positie. Niet alles lukt u meer op gedrags- en op vaardigheidsniveau. U heeft het gevoel dat u zich moet bekwamen in de diepere lagen van het menselijk handelen. En u heeft meer tools nodig om uw positie in te nemen. Dan is de Leergang Business Human Neuro Management® II zeer interessant voor u. De gehele Leergang is erop gericht uw Professionaliteit verder uit te bouwen.  Na afloop van deze Leergang bent u meer in balans. En bent u bekwaam in het managen op teamniveau en individueel niveau.

Een complete Leergang, voor uw professionele groei

De Leergang BHNM ®II bestaat uit 9 modules, die u voeding geven voor uw Loopbaancarrière en u helpen meer stevigheid in uw functioneren te ontwikkelen.

  • Plaatsbepaling en groeirichting & Persoonlijke Loopbaanontwikkeling
  • Systemische Copingdynamieken
  • Systemische Principes en concepten in alle werkende systemen
  • Persoonlijk Leiderschap & Teamcoaching
  • Total Coaching®  Provocatief Coachen
  • Processturing door kaderzetting en neurologische processen
  • Managen door middel van structuur van Taal/Metaprogramma’s
  • Visievertaling naar handelen

Leergangen Business Human Neuro Management® I t/m IV

Voor elk managementprofiel van de organisatie een eigen Leergang.

Business Leergangen voor alle Professionals, toegesneden op alle managementprofielen.
Visieontwikkeling, Nieuwe vermogens ontwikkelen, Sturen op processen en Systemische sturing door niet ingrijpen. Eigen loopbaanontwikkeling en organisatieontwikkeling.
Vaardigheden – Vermogens – Visie – Systemische methodieken.

Vanuit de velden: Psychologie, Linguïstiek, SCDM® Systeemtheoretische uitgangspunten, Filosofie, NLP, Organisatieveranderingstheorieën, Leiderschapstheorieën en Organisatiekunde.
Neergezet en uitgewerkt in een zeer toepasbare vorm.

Nieuwsgierig?
Vraag de brochure aan voor de gehele BHNM® Leergang.