Leergang Systemisch Coachen SCDM® I

Wat is Systemisch Werk SCDM®?

Systemisch Werk bekijkt het totale systeem en vooral de onderliggende verborgen dynamieken die het systeem beïnvloeden. Deze dynamieken kunnen steunend zijn, maar ook ontwrichtend. Een systeem kan een gezin zijn, of een familie, of een organisatie. Een mens is dus lid van verschillende systemen. Als lid zijn wij verbonden met de andere leden van het systeem, een levend systeem dat continu aan verandering onderhevig is. Als lid merken we het als het systeem niet ‘in orde’ is en wanneer het evenwicht verstoord is. Vervolgens brengen we het systeem in beweging om het evenwicht te herstellen. Vaak gaat dit niet bewust, maar diep onbewust. Wel merken we ons dagelijks handelen op dat we niet zomaar kunnen verklaren.

De methode van Systemisch Werk is gebaseerd op de werken van o.a. Moreno, Satir, Nagy  en Hellinger. Er zijn vele werkvormen, waarvan de familie- en organisatieopstellingen wellicht het meest bekend zijn. Opstellingen zijn een manier om verborgen dynamieken in een systeem zichtbaar te maken. Hierdoor ontstaat een ander, nieuw perspectief en wordt het mogelijk om andere keuzes te maken. De methode SCDM®, Systemic Coloured Dynamics Method® is de methode die door Bureau Land is ontwikkeld en is toepasbaar binnen een grote verscheidenheid aan vraagstukken en doelgroepen.

Word een Systemisch Coach

Veel mensen die Systemisch Werken SCDM® hebben ervaren zijn diep onder de indruk geraakt van de impact die het heeft en willen zelf ook met hun clienten kunnen werken op de Systemische laag. In de Leergang Systemisch Coachen SCDM® I leert u met een Systemische bril kijken naar vraagstukken op het gebied van o.a. werk, gezondheid en ziekten, relaties, (gebrek aan) zelfwaarde, etc.  en leert u interventies doen die ingrijpen op de Systemische dynamiek die onder het vraagstuk zit.

De Leergang bestaat uit 14 Master Classes. In de eerste Master Classes maakt u kennis met het fundament onder Systemisch Werk SCDM®, in de overige Master Classes werken we met verschillende thema’s. Naast korte blokken theorie, gaat u vooral ook de werking van het Systemisch Veld ervaren en hier mee leren werken. Naast de 14 Master Classes kent de Leergang Systemisch Coach SCDM® twee intervisiebijeenkomsten een Systemisch Werkavond en een voorbereidend Systemisch onderzoeksgesprek.

De Leergang wordt afgesloten met een Proeve van Bekwaamheid

Certificaat

Na positieve afronding van de Leergang ontvangt u een Certificaat en kunt u zich Systemisch Coach noemen. Wilt u zich verder ontwikkelen tot Systemisch Professioneel Opsteller dan is het met dit certificaat mogelijk door te stromen naar de Leergang Systemisch Coachen® II.