Master Class: Leiderschap & Coachen

De Master Classes Coachen van Bureau Land & Partners zijn 3-daagse Coach Trainingen, waarin .u telkens leert over een specifiek onderwerp van coachen. In deze Master Class is dat: Leiderschap en Teamcoaching. Deze Master Class maakt onderdeel uit van de Leergang Total Coaching® II en kan ook als op zichzelf staande module worden gevolgd voor verdere verdieping en specialisatie op het gebied van Coachen.

De verbinding tussen Coachen & Leiderschap

In deze Master Class leert u over leiderschap. Hoe bent u uw eigen leider? En hoe ligt de verbinding tussen Coachen en leiderschap. De uitgangspunten van Alpha leadership komen uitgebreid aan de orde.

  • Wat verstaat u onder leiderschap?
  • Kenmerken van alpha leiderschap.
  • De verschillende uitingsvormen van leiderschap, de vaardigheden, waarden en overtuigingen bij leiderschap behorend.
  • Bent u uw eigen innerlijke leider?
  • De verbinding tussen Coachen en leiderschap: wanneer kiest de leider voor Coachen en wanneer niet.
  • Wat is het verschil tussen een Coach en een leider?

Coaching in teams

In deze Master Class leert u ook wat het is om een team te coachen. Wat is het verschil tussen individueel coachen en coachen in een team? Allerlei aspecten komen aan de orde om een team te coachen, bijvoorbeeld groepsrapport en groepswaarden. Daarnaast gaat u aan het werk met Intervisievaardigheden om te kunnen begeleiden in een team.

Certificaat

Deze Master Class kunt u tevens volgen als module van de Leergang Total Coaching® II. Het is mogelijk een deelcertificaat voor deze module te verkrijgen waardoor u op een later tijdstip in aanmerking kunt komen voor het certificaat van Total Coaching® II.