Master Class: NLP & Communicatie

De Master Classes Coachen van Bureau Land zijn 3-daagse Coach Trainingen, waarin telkens een specifiek onderwerp van coachen wordt behandeld. In deze Master Class is dat: Coachen op basis van een aantal krachtige NLP technieken. De Master Classes kunnen als op zichzelf staande coach training gevolgd worden voor verdere verdieping en specialisatie op het gebied van Coachen. Voor een complete ontwikkeling als Professioneel Coach kunt u bij ons de Leergang Total Coaching® I volgen, waar deze Master Class ook onderdeel vanuit maakt.

NLP Communicatie-technieken leren toepassen

  • Wilt u leren communiceren met NLP-technieken?
  • Wilt u op structuur leren communiceren individueel en in uw organisatie?
  • Wilt u leren Coachen met NLP?
  • Wilt u een aantal krachtige NLP Communicatie en veranderingstools leren toepassen in Coaching?

U leert het in de Master Class NLP & Communicatie.

In deze Coach Training leert u het spel tussen het bewuste en het onbewuste. U leert als coach op de structuur in te gaan bij de cliënt en laat u zich niet meeslepen door de inhoud. U krijgt antwoord op vragen als: Wat zegt u wel en wat zegt u niet als coach? Hoe maakt u contact met de cliënt? En hoe bepaalt uw wereldmodel uw coaching? Ook leert u hoe de interne representaties van uw gevoelens en gedachten eruit zien en hoe u dit in uw coaching kunt gebruiken.

Coachen en NLP: De Onderwerpen

  • Wat is NLP?
  • Bewust en onbewust coachen;
  • Verschil tussen het bewuste en onbewuste;
  • De Coach en de relatie met de cliënt;
  • Opbouw van de wereldmodellen van de Coach en de cliënt;
  • Modaliteiten en submodaliteiten.

Certificaat

Deze Master Class kunt u tevens volgen als module van de NLP-Practitioner opleiding en uit de Leergang Total Coaching® I. U kunt een deelcertificaat voor deze module ontvangen, waardoor u op een later tijdstip in aanmerking komt voor de Certificaten van NLP-Practitioner (ABNLP-erkend) of Total Coaching® I.