Master Class: Coaching technieken

De Master Classes Coachen van Bureau Land zijn 3-daagse Coach Trainingen, waarin telkens een specifiek onderwerp van coachen wordt behandeld. In deze Master Class is dat: Coachen op basis van een aantal krachtige NLP technieken. De Master Classes kunnen als op zichzelf staande coach training gevolgd worden voor verdere verdieping en specialisatie op het gebied van Coachen. Voor een complete ontwikkeling als Professioneel Coach kunt u bij ons de Leergang Total Coaching® I volgen, waar deze Master Classes onderdeel vanuit maakt.

Krachtige coachingstechnieken voor effectieve veranderingen

In deze Master Class leert u een aantal coachingtechnieken, die  de coaching nog effectiever laten verlopen. U leert een tweetal taalmodellen. Als Coach kunt u kiezen hoe u deze inzet in het Coachingsgesprek. Hiermee ontdekt u hoe uw cliënt zijn/haar interne representatie vorm geeft en u leert hierop in te spelen.

Vastgeroeste overtuigingen? U kunt deze veranderen!

In de Master Class Coachingtechnieken leert u hoe u op onbewust niveau beperkende overtuigingen op kunt ruimen. Deze kennis kunt u na deze module, door het toepassen van de technieken, meteen al laten werken voor uw cliënten, waardoor snelle veranderingen plaats vinden. Onderwerpen:

  • Modaliteittechnieken
  • Submodaliteiten
  • Verandering van overtuigingen
  • NLP Taalmodellen

Certificaat

De Master Class kunt u volgen als module van de NLP-Practitioner opleiding / de Leergang Total Coaching® I. Het is mogelijk een deelcertificaat voor deze module te verkrijgen waardoor u op een later tijdstip in aanmerking kunt komen voor de Certificaten van NLP-Practitioner (ABNLP-erkend) of Leergang Total Coaching® I.

NB: U kunt deze module alleen volgen als u de Master Class Coachen en NLP ook heeft gevolgd.