Master Class SCDM®: Organisatie, Team en Werkrelaties in het licht van Systemische Dynamieken

De informele organisatie binnen bedrijven is vaak sterker is dan de formele. Onbewuste communicatie is vaak veel helderder dan bewuste communicatie. Toch proberen we vaak de formele organisatie te veranderen en geven we in (werk)relaties feedback op de bewuste (uitgesproken) communicatie.

Deze Master Class legt een verbinding tussen het persoonlijkheidsniveau en systemisch niveau waar vanuit relaties en team- en organisatiedynamieken ontstaan. U krijgt inzicht in de onbewuste programma’s van teams, organisaties, medewerkers en leert hier de juiste vragen over stellen. Cq scherper te worden in uw waarneming hierover op grond waarvan u de gang van zaken zult herkennen.

Onderwerpen

  • Formele en informele systemen in een organisatie;
  • Ongeschreven regels in een organisatie / team;
  • Informele en formele systemen tegenover elkaar.
  • Onbewuste programma’s / persoonlijke systemische dynamieken van de mensen die het informele systeem in stand houden.
  • Voor en nadelen van de systemen en hoe interventies en coaching hier op te plegen.

Systemische Coach Interventies leren toepassen

Na afloop van deze Master Class kunt u als Coach of Organisatiedeskundige de juiste vragen stellen om het informele en formele systeem van een Organisatie – Team te achterhalen en de onbewuste programma’s / Systemische dynamieken die dit vorm geven. Tevens leert u een aantal interventies hierop te plegen, waardoor een andere beweging kan ontstaan. Door hierop te sturen en coachen, zal samenwerking vloeiender zijn, en komen automatismen die het resultaat tegenwerken minder voor.

Deze Master Class is onderdeel van de Master Opleiding SCDM® – Coachen en Context.

NB: van deelnemers aan deze Master Class wordt voorkennis verwacht van de Systemische Principes cq Systemische Organisatiedynamieken.