Master Class Workshops Geven & Zelfpresentatie

De Master Classes van Bureau Land zijn 3-daagse Trainingen, waarin telkens een specifiek onderwerp centraal staat. In deze Master Class is dat Presenteren. De Master Classes kunnen als op zichzelf staande coach training gevolgd worden voor verdere verdieping en specialisatie. Voor een complete professionele en persoonlijke ontwikkeling, kunt u bij ons de Leergangen Total Coaching® I & II volgen. Deze Master Class maakt onderdeel uit van de Leergang Total Coaching® II.

Een effectieve presentatie vraagt om een boeiende presenteerstijl

Hoe presenteert u uzelf? Hoe roept u datgene op wat u bij uw publiek op wilt roepen? Hoe zorgt u ervoor dat de inhoud van uw presentatie bij uw publiek blijft hangen. Dat leert u in deze 3-daagse Training Presenteren.Veel mensen denken dat de inhoud de presentatie maakt. Dat is niet het geval. Het is de manier waarop u uw onderwerp presenteert die bepaalt of het onderwerp interessant wordt voor het publiek. Het optimaal inzetten van uw non verbale communicatie om uw boodschap te onderstrepen en kracht bij te zetten. Daar gaat u veel mee oefenen tijdens de training Presenteren. Daarnaast staat u stil bij uw rolmodellen op het gebied van presenteren en ontdekt u wat hun kracht is in presenteren. In de Leergang Total Coaching® II leert u:

Observeren en modelleren van een effectieve presentatie en demonstratie, met toepassing van de NLP-frames, filters en modellen. U richt zich zowel op de vorm van een demonstratie als op de inhoud. Het neerzetten van een workshop met eigen inhoud en wordt gedaan door middel van gebruik van een NLP-techniek/-model.

 In deze Master Class leert u zichzelf presenteren als Coach. Ook leert u een workshop te organiseren rondom een eigen onderwerp, dat u vorm geeft door middel van NLP-technieken en modellen. Ook in contact met uw cliënten is het van belang dat u weet hoe u iets presenteert en hoe u dat vervolgens kunt uitdragen aan een grotere groep. Ook geeft u een presentatie over een NLP-techniek die u vaak gebruikt als Coach. U bent een professional als u kunt doen wat u weet en als u weet wat u doet. Als u iets wilt leren: draag het over aan anderen en zie wat uw resultaten zijn.  In deze laatste Master Class wordt 1 dag als afsluiting van de Leergang Total Coaching gepland. Op deze dag presenteren alle deelnemers hun eigen workshop d.m.v. NLP-technieken/-modellen. De certificatie vindt plaats op deze dag.

Wat leert u in deze Master Class Workshops Geven en Zelfpresentatie?

In deze intensieve en praktische training leert u:

  • het contact aangaan met uw publiek
  • presentatievaardigheden
  • opbouw van een presentatie
  • gebruik van uw stemgeluid
  • gebruik van uw eigen lichaamstaal
  • effectieve presenteerstijlen
  • uw eigen innerlijke balans te vinden
  • plezier houden in uw eigen presentatie.

Presenteren leert u door veel te oefenen

Uiteraard oefent u tijdens de training regelmatig door een presentatie te geven en leert u door de feedback die u krijgt. Zodat u ervaart dat presenteren ook leuk is om te doen! En uw eigen kwaliteiten in Presenteren ontdekt.