Master Class SCDM®: Stress, Symbiose & Autonomie

Deze Master Class is een van de 6 Master Classes van de Master Opleiding SCDM® – Ontwikkeling & Verdieping.  Deze Master Class kan zowel
” modulair” gevolgd worden en als onderdeel van de gehele opleiding. Van de deelnemers wordt enige voorkennis van Systemisch Werk verwacht.

In de Master Class ” Stress, Symbiose en Autonomie” houd je je bezig met herkenning van vraagstukken rondom dit thema.

Hoe Coach je iemand met vragen op het gebied van symbiose? Hoe voorkom je dat jouw cliënt een symbiose met jou aangaat? Of hoe raakt een cliënt jou met een symbiotisch vraagstuk?

In welke fasen van je leven heeft symbiose een functie en in welke niet? Wat zijn kenmerken van destructieve symbiose en autonomie? En wat is Constructieve Symbiose en Werkelijke Autonomie? Welke vragen kun je hiervoor stellen in je Coaching? En welke mogelijke interventies zou je hierop kunnen plegen?

Gezonde symbiose.. Tegenovergesteld: wederzijdse waardering, nabijheid, geen rollen, maar zelfstandige persoonlijkheid, openheid, zelfverantwoordelijkheid, niet meer verantwoordelijkheid dragen voor de ander, dan nodig is.