Master Class Systemisch Werk SCDM® – Systemische Coaching

De zesde Master Class van de Basis Opleiding Systemisch Werk SCDM® (BOS) heeft als thema Systemische Coaching. Deze master class is tevens de afronding van de Basis Opleiding Systemisch Werk SCDM®. Een voorwaarde om deze Master Class modulair te kunnen volgen is, dat alle overige vijf master classes van de Basis Opleiding Systemisch Werk SCDM® reeds zijn gevolgd.

Tijdens deze master class staat Coaching met systemische inzichten en werkvormen centraal en vindt er supervisie plaats. Daarnaast is er opnieuw ruimte voor opstellingen omtrent persoonlijke vragen. Een greep uit wat u in deze laatste master class mag verwachten:

  • professionele toepassingen van Systemische Coaching®;
  • Het ervaren van verschillende soorten opstellingen;
  • Coachingstoepassingen waarbij enkele individuele toepassingen, zoals een imaginaire opstelling, met voorwerpen en een met vloerankers;
  • Eigen vragen uitwerken d.m.v. een zelfgekozen systemische werkvorm;
  • Keuzeopstelling dilemma’s en werkgerichte vragen;
  • Organisatie- en loopbaanopstellingen;
  • Het delen van ervaringen van eerdere opstellingen en de volgende stap richting verdieping;
  • Andere vragen of problemen die naar voren komen;
  • Supervisie en intervisie;
  • Een diversiteit aan opstellingsvormen.

Tot slot vindt aan het einde van deze master class de certificering plaats van de deelnemers.