Ouder en Kind Coaching

  • Heeft u gesignaleerd dat uw kind de laatste tijd niet lekker in zijn vel zit?
  • Is uw kind teruggetrokken en heeft hij/zij moeite met het maken van sociale contacten?
  • Loopt uw kind tegen andere problemen aan en wilt u hem/haar daarin ondersteuning bieden?
  • Of loopt u met uw kind tegen problemen aan in de opvoeding en heeft u behoefte aan heldere tips en adviezen?

Dan kan Ouder en Kind Coaching een zeer geschikte vorm van coaching voor u zijn.

Hoe werkt Ouder en Kind Coaching?

In de Ouder en Kind Coaching worden zowel de ouder(s) als het kind actief betrokken bij de Coaching. De problemen die zich voordoen bij het kind of de vragen die de ouder heeft aangaande de opvoeding worden gezamenlijk besproken. De nadruk ligt op het aandeel dat eenieder hierin heeft, qua gedrag en manier van communiceren en hoe de problemen tot uiting komen, zowel in de thuissituatie als buitenshuis. U leert uw kind en de belevingswereld van uw kind beter begrijpen en kunt zich meer inleven in wat er in uw kind omgaat en hoe u hierbij aan kunt sluiten en aan de ander heldere grenzen kunt stellen.

Indivuele Coaching op maat

De Coaching heeft de vorm die bij u en uw kind past. U kunt altijd zelf  meesturen in het proces van Coaching. Samen met de coach gaat u op zoek naar nieuwe manieren van handelen in het dagelijkse leven. Het belangrijkste is dat het geïntegreerd wordt in het dagelijkse leven en dat het toepasbaar en praktisch is voor de situatie van u en uw kind. Theorie is mooi, dat het werkt is het beste.

Wilt u meer informatie over Ouder en Kind Coaching? Neem dan gerust contact met ons op.