PIVO® – Professional in een Veranderende Omgeving

Training PIVO® – Professional In een Veranderende Omgeving 

Dé zesdaagse training voor professionals!

ER IS GEEN ONTKOMEN AAN… AAN DE VERANDERING IN DE WERELD.

HOE GAAN WE MEE?

HOE BLIJVEN WE NIET ACHTER?

HOE STAKEN WIJ ONS VERZET?

HOE GAAN WE ZO LENIG MOGELIJK MEE?

Het vergroten van Psychologisch kapitaal t.a.v. veranderingen en toekomst.

In de veranderende wereld, veranderen organisaties en teams mee. Of niet. Wilt u uw medewerkers voorzien van 21st eeuwse vaardigheden en lenigheid om mee te gaan met de veranderingen in de organisatie, het team en het werk?

In dit programma van de PIVO® Professionaliseringstraining ligt de nadruk op het leren omgaan en toepassen van 21ste eeuwse gedachten, geïntegreerd met het NLP gedachtegoed voor de professional in deze veranderende omgeving. Met als doel: Opening van de mindset en de bijgehorende nieuwe attitude en gedrag.

Internationaal Instituut Toepasbare Psychologie – Bureau Land, biedt commerciele organisaties, gemeentes en overheden sinds enige tijd de speciaal ontworpen PIVO®I en het vervolg erop, de zgn. PIVO®II  trainingen.  Met veel succes hebben we deze trainingen inmiddels bij diverse bedrijven verzorgd.

  • Wilt u uw medewerkers versterken en een psychologische instrumentarium bieden om hen een professionaliseringsslag te laten maken binnen uw organisatie?
  • Uw medewerkers persoonlijk en professioneel laten groeien?
  • Wilt u het effect van hun communicatie en hun impact binnen uw bedrijf/afdeling vergroten?

Deze training is erop gericht medewerkers een professionaliseringsslag te laten maken, door psychologische instrumentarium aan te bieden bestaande uit toepasbare tools en inzichten.