Power of Presence: Uw eigen presentie eren en inzetten bij Presenteren

Impact genereren!

Als u met hart & ziel presenteert, genereert u Impact

In deze module staat het Presenteren met grote Impact centraal. Hoe zet u alles wat u in huis heeft, in om te presenteren. U bent zelf het belangrijkste onderdeel in uw presentatie. Als u met hart en ziel uw presentatie geeft, dan genereert u Impact.  De onderwerpen van deze module zijn:

  • Uw eigen Presentie eren
  • Uw presentie inzetten in Presenteren.

Present zijn: Geen onderschatting en een Overschatting van uzelf

U leert om Present te zijn. Mensen die present kunnen zijn met meer dan 100% presenteren. Geen onderschatting, geen overschatting, geen bluf, geen valse bescheidenheid. Present zijn, kunt u leren. Na deze module weet u, hoe u dat moet doen en kunt u Impactvol presenteren.

Power of Presence Training

Dit is de tweede module van de Training: The Power of Presence. De Training om Professioneel Spreker te worden. Na deze module kunt u verder met de 3e en laatste module van de Power of Presence Training, Charismatisch Presenteren. Klik hier om meer te lezen over de 3-daagse Training Charisma Ontwikkelen en Charismatisch Presenteren.