SIGN® Master Class: Systemische Archetypen II

Onbekende samengestelde systemische archetypen

  • Wilt u het eindelijke 1 + 1 = 3 leren snappen?
  • Wilt u ontdekken dat uw systemen ook weer bouwmateriaal zijn van grotere systemen, waardoor u ook beter inzicht krijgt in onderliggende patronen?
  • Wilt u meer inzicht krijgen in het krachtspel, dat u nu wel voelt maar niet begrijpt?

Dat leert u tijdens deze module van de SIGN ® Mastery. Deze module is een vervolg op “Systemische archetypes I”

Systemische Archetypen leren herkennen

In deze module zult u ervaren hoe enkelvoudige archetypen (systemen) wanneer ze in bepaalde combinaties voorkomen, een eigen dynamiek, resultaat en uitkomst kennen. Enkele van deze combinaties komen zo vaak voor dat ze een archetype zijn geworden. U leert ze te herkennen, er mee om te gaan en de aangrijpingspunten te herkennen voor verandering.

Onderwerpen (o.a.):

  • Samengestelde archetypen
  • Aanpak systeemdiagnose
  • Systemische interventies
  • Achtergronden systeemtheorie.