Spiral Dynamics® II Training

Organisatieontwikkeling – “Systeemdynamiek en het Graves Model”, deel II

Spiral Dynamics is op dit moment een “hot item” in het bedrijfsleven. Het is gebaseerd op de theorie van Graves. In de Spiral Dynamics II Training leert u het model van Spiral Dynamics in te zetten als veranderinstrument voor organisatieontwikkeling en verandermanagement. Het geeft vele inzichten en toepassingsmogelijkheden voor cultuurveranderingsprogramma’s en organisatie- en systeemdynamieken.

Verandermanagement toegespitst op de waarden van mensen

Spiral Dynamics geeft antwoord op de vraag waarom mensen zo verschillend zijn en wat mensen drijft. Graves kwam tot een model dat beschrijft hoe mensen hun leven vormen rond clusters van waarden, zogeheten ‘waardensystemen’. Mensen die opereren vanuit verschillende waardensystemen zullen verschillend omgaan met leiderschap, communicatie, samenwerking, organiseren, presteren en veranderen. Als professional die veranderingen succesvol wil laten verlopen, is inzicht in de drijfveren en waarden van uw medewerkers onontbeerlijk.

Spiral Dynamics toepassen voor Organisatieontwikkeling

In deze training wordt het model van Graves toegepast op organisatieniveau. U leert het model inzetten voor complexe organisatievraagstukken en om organisatieveranderingen te begeleiden en vorm te geven. Onderwerpen zijn onder andere:

  • De principes van een gestroomlijnde verandering
  • Een systeemdynamische visie op organisaties
  • Taalgebruik binnen organisaties
  • Overgangen naar een ander waardensysteem
  • De zes condities voor verandering
  • De invloed van waardensystemen op de werkomgeving
  • Behandeling van eigen cases

Deze tweedaagse professionaliseringstraining is met name gericht op leidinggevenden, managers en P&O-ers die een volgende stap willen maken in hun professionele ontwikkeling en (bedrijf)coaches die hogere managementlagen adviseren.